Політика конфіденційності

1. Дана Політика захисту і обробки персональних даних (далі-«Політика») включає умови щодо обробки і захисту персональних даних, здійснюваної відповідно до сформульованої мети та підстав для виконання такої обробки персональних даних.

2. Власник персональних даних – особа, зазначена у Публічному договорі (оферти) про надання послуг.

3. Дана Політика разом з Публічним договором (офертою) про надання послуг, розміщеному на Сайті https://dzvinko.com/public-offer, являються основою на підставі якої проводиться одержання персональних даних, які будуть оброблені.

4. Надаючи свої дані в електронному вигляді за будь-яким з посилань на Сайті dzvinko.com, або в інших випадках передбачених Договором, цією Політикою, Користувач, будь-яка особа, яка надає персональні дані, погоджується з положеннями, викладеними в Політиці і надає добровільну та безумовну згоду на обробку, зберігання, використання, поширення його/її персональних даних необхідних, щоб забезпечити функціонування сайту, його можливостей та інших функцій, які можуть використовуватися на сайті.

5. Адміністрація поважає право суб’єктів персональних даних на недоторканість приватного життя та конфіденційність персональних даних, наданих у результаті користування Сайтом, та застосовує відповідні заходи безпеки, спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу, зміні або поширенню персональних даних.

6. Паролі Користувачів зберігаються в зашифрованому вигляді. Користувач, який отримав свій пароль через смс зобов'язаний змінити його на інший та повністю несе відповідальність за його збереження у секреті. Користувач не має права передавати його стороннім особам. Адміністрація сайту ніколи не просить надати дані для входу у своїх користувачів.

7. Особисті дані Користувачів використовуються для їх ідентифікації та можуть бути передані третім особам з метою забезпечення виконання функцій сайту та використання всіх його можливостей.

8. Особисті дані осіб, що не являються Користувачами, але відправляють дані на Сайті використовуються, обробляються, зберігаються, поширюються в обсягах необхідних, щоб забезпечити функціонування сайту, його можливостей та інших функцій, які можуть використовуватися на сайті.

9. Обробка усіх персональних даних, отриманих в результаті функціонування Сайту, відбувається згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та чинними законодавчими актами України.

10. Тимчасові файли Cookies, які використовуються для зручності особи та коректної роботи Сайту можуть бути збережені на комп'ютер особи, яка відвідала Сайт.

11. Виконавець, Адміністрація не здійснює збирання чи використання персональної інформації про особу способом використання cookie-файлів, разом з тим, шляхом активації cookie-файлів або підтриманням їх в активному стані, особа, що відвідує Сайт, надає свою згоду на зберігання файлів-cookie на своєму браузері.

12. Вимкнення cookie-файлів можуть вплинути на функціональність Сайту та роботу Користувачів, Відвідувачів, будь-яких осіб із Сайтом.

13. Згода на надання персональних даних не потребує будь-якого підтвердження. Користувач перебуваючи на сайті автоматично погоджується на всі пункти зазначені в Політиці та Публічній оферті